Liên Chiểu phổ biến Luật Bồi thường của Nhà nước và Luật Tiếp cận thông tin
Cập nhật lúc: 14:06 - 03/12/2018 Lượt xem: 107


Chiều 29/11, UBND quận Liên Chiểu hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Tiếp cận thông tin.


Quang cảnh hội nghị

Tham gia hội nghị, các thành viên Hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật của quận, lãnh đạo các phòng, ban ngành, hội đoàn thể và chuyên viên tham mưu phụ trách công tác bồi thường nhà nước của quận và phường được báo cáo viên pháp luật thành phố truyền đạt một số nội dung chính của 2 luật gồm: phạm vi, trách nhiệm bồi thường của nhà nước; thiệt hại được bồi thường; cơ quan giải quyết bồi thường và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường. Những quy định chung của luật tiếp cận thông tin; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu; trách nhiệm đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.


Tuyên truyền trực quan

Trước đó, quận Liên Chiểu cũng đã tiến hành tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Tiếp cận thông tin trên sóng Đài Truyền thanh quận và 5 phường. Diễu hành trên các trục đường chính, các địa điểm công cộng trên địa bàn quận để người dân dễ dàng tiếp cận với các nội dung chính của luật.

 

Q. Thắng.

         
 

Liên kết web Liên kết web