Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Hòa Hiệp Bắc
Cập nhật lúc: 13:49 - 03/12/2018 Lượt xem: 88


Chiều 28/11/2018, Tổ kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) do ông Đinh Hữu Phúc - Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Liên Chiểu làm Tổ trưởng tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC năm 2018 tại UBND phường Hòa Hiệp Bắc.


Tổ Kiểm tra làm việc

Tại buổi kiểm tra, Tổ đã kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân (Kiểm tra hồ sơ trực tuyến và trên phần mềm); Tình hình thực hiện "Năm kỷ luật, kỷ cương hành chính", Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (công tác triển khai, đăng ký nội dung, đánh giá kết quả thực hiện...); Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; Tình hình thực hiện công tác Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan; Tình hình khảo sát mức độ hài lòng dịch vụ hành chính công đối với tổ chức, công dân (đối với UBND các phường).

Theo báo cáo, từ ngày 01/01/2018 đến ngày, UBND phường đã tiếp nhận 4.872 hồ sơ, trả sớm hẹn 274 hồ sơ; đúng hẹn 4.598 hồ sơ, không có hồ sơ trể hẹn. Về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU: Tiêu chí Trách nhiệm đạt kết quả tốt 100%; Chuyên nghiệp 94%; Trung thực 100%; Kỷ cương 98%; Gương mẫu 96%; chống Quan liêu 100%; chống Tiêu cực 100%; chống Bệnh hình thức 100%. Qua kiểm tra, Tổ công tác đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện CCHC của phường: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm soát thủ tục hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả CNTT; phân công rõ ràng nhiệm vụ, đầu tư các phần mềm thực hiện trao đổi công việc; khảo sát mức độ hài lòng đảm bảo số lượng phiếu theo quy định… Đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND phường cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các nội dung công tác CCHC trên địa bàn; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận và các cơ quan chuyên môn về công tác CCHC; đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung công tác CCHC trên địa bàn phường đến người dân, tổ chức,... tăng cường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban chuyên môn với bộ phận một cửa. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến làm việc.

 

Như Hân.

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web