Hòa Khánh Nam: Làm tốt công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, giai đoạn 2016 - 2018
Cập nhật lúc: 20:39 - 01/10/2018 Lượt xem: 207


Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể: tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội của phường Hòa Khánh Nam có sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội đã làm thay đổi quan niệm về xây dựng gia đình trong thời đại mới. Đồng thời những năm gần đây, nhân dân ở nhiều địa phương khác đến làm ăn, sinh sống và lập nghiệp, cộng đồng dân cư thêm đa dạng và phong phú về tập quán và lối sống. Với đặc thù trên, đây vừa là điều kiện thuận lợi vừa là khó khăn trong công tác xây dựng gia đình nói chung và việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng. Chính vì vậy, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đôi lúc vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất của một vài phụ nữ và trẻ em.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền địa phương từ phường đến chi bộ, các tổ dân phố, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, kết hợp với các phong trào như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"… Các hoạt động tuyên truyền được lồng ghép vào các cuộc họp của tổ dân phố, các buổi sinh hoạt của các ban ngành, đoàn thể. UBND phường ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái từ năm 2016 đến nay như: Kế hoạch của UBND phường về việc thực hiện công tác gia đình các năm 2016, 2017, 2018; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24/02/2017 của UBND phường về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020"; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 21/4/2017 của UBND phường về việc thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030"; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/6/2017 của UBND phường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6/2017-30/06/2017) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn phường.

Toàn phường đã xây dựng 03 địa chỉ tin cậy để các "nạn nhân" của bạo lực gia đình liên hệ khi cần là: Hội LHPN phường - SĐT: 0905.983.464; Công an phường - SĐT: 02363.841.663 và các Ban hòa giải Khu dân cư (tổ trưởng, mặt trận, phụ nữ).

Bên cạnh đó, UBND phường tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về công tác Gia đình - Trẻ em và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Trên cơ sở rà soát chức năng nhiệm vụ cộng tác viên: dân số, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác xã hội... để hoàn chỉnh và nâng cao hiệu quả của Đề án.


Đoàn Giám sát  Hội LHPN quận Liên Chiểu về giám sát công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam

Ban giám hiệu các trường trực thuộc trên địa bàn tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực với trẻ em cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em; Tổ chức các buổi tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, các buổi họp phụ huynh nhằm nâng cao kiến thức của gia đình, nhà trường và bản thân trẻ, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Hằng năm Công an phường tổ chức 02 đợt gặp mặt, đối thoại với những người có hành vi bạo lực và người bị bạo lực. Triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa, phát hiện và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới. Thường xuyên trực chiến đấu 24/24, tiếp nhận các tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có tiếp nhận và giải quyết các tin báo liên quan đến vụ việc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Ngoài ra, Công an phường đã xây dựng và triển khai mô hình "Câu lạc bộ nói không với bạo lực gia đình" tại khu vực Đà Sơn 9.

Bộ phận Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài truyền thanh phường và các ban, ngành đoàn thể có liên quan truyền thông, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật Trẻ em và các văn bản liên quan; Ưu tiên phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em... Tuyên truyền cho nhân dân, phụ nữ và trẻ em đến văn phòng Tư vấn bảo vệ và chăm sóc trẻ em quận Liên Chiểu để được tư vấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội thành phố trong việc tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và các biện pháp can thiệp hỗ trợ.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường: Hằng năm tổ chức các điểm tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình tại các cụm khu dân cư, thu hút hàng trăm lượt hội viên phụ nữ tham gia. Thành lập Câu lạc bộ "Nói không bạo lực với trẻ em", thành phần gồm 20 chủ nhóm trẻ gia đình ở khu vực Đà Sơn, Khánh Sơn nhằm tuyên truyền vận động chủ nhà trẻ không bạo lực với trẻ em đang nuôi dạy tại cơ sở đang quản lý. Thành lập Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại cụm khu dân cư Chơn Tâm 1A6.

Đoàn Thanh niên phường: Hằng năm tổ chức các Hội thi phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em. Tổ chức Ngày hội dân gian lồng ghép sân khấu hóa về công tác phòng chống, xâm hại tình dục trẻ em.

UBMTTQVN phường, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh phường: Thông qua Kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị, tổ chức lồng ghép triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em đến các cán bộ hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Với những giải pháp và công tác phối hợp đồng bộ, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em năm sau luôn giảm hơn năm trước, các vụ bạo lực gia đình không có dấu hiệu tái phạm như: Năm 2016 có 15 vụ; Năm 2017 có 10 vụ; Năm 2018 còn 05 vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn những hạn chế nhất định: Cán bộ phụ trách công tác Gia đình - Trẻ em hoạt động kiêm nhiệm nên việc triển khai nhiệm vụ chỉ ở mức độ nhất định, chưa chuyên sâu; Một số cấp ủy khu dân cư chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh, chỉ đạo đối với công tác gia đình và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; Kinh phí đầu tư cho công tác gia đình nói chung và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo Kế hoạch số 1153/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố, trong thời gian đến UBND phường xác định cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau, đó là: Tiếp tục thực hiện tốt các Kế hoạch, mục tiêu, chương trình của cấp trên về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em...; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổ động trực quan về gia đình, bình đẳng giới và bạo lực gia đình; thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị, cơ quan đơn vị, trường học... tuyên truyền các Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới...; Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Ngăn chặn kịp thời và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiến nghị cấp trên: Ban hành văn bản quy định về tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách làm công tác gia đình cấp phường; Thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình; Biên tập và cung cấp các tài liệu, ấn phẩm liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình;  Xem xét đưa tiêu chí không có bạo lực gia đình là một tiêu chí quan trọng để xem xét việc công nhận gia đình văn hoá.

Bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại nặng nề đến tinh thần, thể chất của nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến những trẻ nhỏ vô tội và gia đình họ, đồng thời tác động tới toàn xã hội. Bạo lực gia đình và việc xâm phạm danh dự nhân phẩm, quyền con người đi ngược lại với việc chúng ta xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, không chỉ đưa ra các giải pháp để đẩy lùi bạo lực gia đình, để tiến tới xóa bỏ, cần phải có sự phối hợp hành động của tất cả các cấp, các ngành và sự vào cuộc của toàn thể xã hội.

 

 

Hiếu Trung, phường Hòa Khánh Nam.

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web