Liên Chiểu: Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2018
Cập nhật lúc: 09:42 - 17/09/2018 Lượt xem: 134
 

Chiều ngày 14/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp Văn phòng Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2018 cho lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy; Bí thư cấp ủy và cán bộ phụ trách công tác văn phòng của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy.


Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 1 buổi, 40 học viên được báo cáo viên thuộc 2 đơn vị tổ chức cung cấp nội dung chính của 5 chuyên đề: Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Bảo vệ bí mật Nhà nước đối với hệ thống mạng internet; Quy định 66/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36/2018 của Văn phòng Trung Ương Đảng hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Quận ủy quán triệt một số vấn đề về công tác văn thư lưu trữ.

Hoạt động này nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng cũng như tạo sự đồng bộ trong công tác tạo lập, thu thập, lưu trữ hồ sơ, văn bản của các tổ chức cơ sở Đảng.

 

Phạm Bình.

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web