Liên Chiểu: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung Ương 7 khóa 12 của Đảng
Cập nhật lúc: 09:29 - 30/08/2018 Lượt xem: 129


Sáng ngày 29/8, Đảng ủy các cơ quan chính quyền quận Liên Chiểu hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung Ương 7 khóa 12 của Đảng.


Quang cảnh buổi hội nghị

Trong thời gian 1 buổi, hơn 100 cán bộ, đảng viên thuộc quận được đồng chí Nguyễn Ẩn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy phổ biến những nội dung cơ bản, trọng tâm của 3 Nghị quyết được thông qua tại hội nghị Trung Ương 7 khóa 12 của Đảng: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên toàn quận.

 

Phạm Bình.

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web