Hòa Hiệp Bắc: Gần 400 cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 - Khóa XII
Cập nhật lúc: 10:49 - 02/08/2018 Lượt xem: 324


Sáng ngày 2/8, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7- Khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Hội nghị được nghe Đ/c Nguyễn Thanh Chương - Uỷ viên BTV Quận ủy Liên Chiểu, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận quán triệt những nội dung cơ bản tại Nghị quyết Trung ương 7 - Khóa XII. Cụ thể gồm 3 Nghị quyết: Nghị Quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.


Đ/c Nguyễn Thanh Chương, Uỷ viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận báo cáo tại hội nghị

Một trong những nội dung quan trọng về công tác cán bộ đề cập tại Nghị quyết số 26 được báo cáo viên nhấn mạnh: "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ. Thể chế hoá, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ theo hướng: Đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…".


Gần 400 cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết TW7 - Khóa XII

Qua học tập, cán bộ đảng viên thực hiện viết thu hoạch nhận thức về Nghị quyết Trung ương 7 - Khóa XII và hoàn thành bài thu hoạch vào cuối tháng 8/2018.

 

Đông Phương.

 

Tin cùng chuyên mục










Liên kết web Liên kết web