Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng năm học 2018 - 2019
Cập nhật lúc: 07:30 - 04/07/2018 Lượt xem: 6435


THÔNG BÁO 
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu,
thành phố Đà Nẵng năm học 2018 - 2019

 

TẢI VỀ

 

BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM
THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
THUỘC QUẬN LIÊN CHIỂU, NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo Thông báo số 251/TB-UBND ngày 04/7/2018 của UBND quận Liên Chiểu)

 

TẢI VỀ

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ BẢN KHAI LÝ LỊCH

 

TẢI VỀ

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web