Liên Chiểu: 100 đảng viên mới tham gia bồi dưỡng lí luận chính trị
Cập nhật lúc: 16:57 - 04/04/2018 Lượt xem: 167

Sáng 2/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017.

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian 10 ngày, hơn 100 đảng viên mới kết nạp từ các cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy Liên Chiểu sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội ( CNXH) và con đường đi lên CNXH ở việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn  xã hội; phát triển Giáo dục & Đào tạo, Khoa học Công nghệ; xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam, quản lí tài nguyên, bảo vệ môi trường; Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Xây dựng Đảng về đạo đức; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đánh với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Thông tin tình hình kinh tế- xã hội nổi bật của quận và định hướng tư tưởng thời gian tới. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được đi thực tế tại Khu căn cứ lõm cách mạng B1-Hồng Phước. Tại lễ khai giảng, đồng chí Dương Thành Thị, Phó Bí thư quận ủy Liên Chiểu dặn dỏ các học viên học tập nghiêm túc; không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện bản thân, trở thành người đảng viên gương mẫu, biết vì nhân dân phục vụ. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch. Trên cơ sở đó Ban tổ chức sẽ đánh giá chất lượng của từng học viên.

Kim Hiếu

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web