Liên Chiểu: học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018
Cập nhật lúc: 16:36 - 04/04/2018 Lượt xem: 146

     Chiều ngày 29/3, Đảng ủy các cơ quan chính quyền quận Liên Chiểu tổ chức Học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

     Hơn 200 cán bộ, đảng viên thuộc quận tham gia học tập được nghe ông Huỳnh Văn Lãm – Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu báo cáo về các chuyên đề: xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó làm nổi bật các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh: độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc, vì dân vì nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, vị trí của đạo đức trong xã hội; phong cách tư duy khoa học của Hồ Chí Minh,… Hoạt động này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đồng thời bồi dưỡng các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên toàn quận học tập và noi theo.

Phạm Bình

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web