Hội nghị Học tập "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Cập nhật lúc: 15:44 - 03/04/2018 Lượt xem: 223

Sáng ngày 29/3/2018 Đảng uỷ phường Hoà Khánh Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự hội nghị có đồng chí: Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Tấn Sáng-Học viện chính trị khu vực III; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường vụ Đảng ủy, và cấp uỷ chi bộ trực thuộc và các Đảng viên tham dự.

 Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Tấn Sáng-Học viện chính trị khu vực III đã trình bày các nội dung chuyên đề 2018 về: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng rèn luyện phong cách công tác. Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện phong cách dân chủ, quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương. Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện: Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán, phong cách lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, phong cách Cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo..

Trên cơ sở nội dung của chuyên đề học tập, Đảng uỷ Hoà Khánh Bắc yêu cầu sau hội nghị này, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, tùy tình hình thực tế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

 

Văn Thông (Hoà Khánh Bắc).

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web