Hòa Khánh Bắc: Tập huấn công tác Giám sát hoạt động đại biểu dân cử năm 2018
Cập nhật lúc: 14:42 - 26/03/2018 Lượt xem: 204

        Sáng 21/3, Ủy ban MTTQ VN phường HKB tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát hoạt động đại biểu dân cử, công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng năm 2018.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, gần 70 học viên là đại biểu HĐND; trưởng ban công tác Mặt trận KDC, Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng phường  được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Hải và Trần Thị Mẫn, báo cáo viên MT TQVN.TP.ĐN hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về những qui định chung; hình thức giám sát, hình thức phản biện, căn cứ thi hành việc giám sát hoạt động đại biểu dân cử tại  Thông tri số 23 /TTR-MTTW-BTT về  hướng dẫn qui trình giám sát và qui trình phản biện xã hội của MTTQ VN ; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP- ĐCTUBTW MTTQVN về việc qui định chi tiết hình thức giám sát, phản biện của MTTQ VN; Kế hoạch  hoạt động Ban thanh tra nhân dân và công tác Giám sát đầu tư  của cộng đồng năm 2018; Thông tư qui định và lập chi toán, quản lí, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Dịp này, MTTQ VN phường cũng thông qua Kế hoạch số 07/KH – MTTQ-BTT về Giám sát và phản biện  theo QĐ 217 của UB MTTQ VN và các đoàn thể chính trị xã hội phường HKB năm 2018.

Buổi tập huấn nhằm cung cấp kiến thức và đưa ra các giải pháp để nâng cao kỹ năng, kiến thức về cách thức áp dụng, thực hiện chức năng giám sát của đại biểu dân cử nhằm thực hiện tốt công tác giám sát trên địa bàn.

Kim Hiếu.

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web