Liên Chiểu: Hơn 400 học viên tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII
Cập nhật lúc: 14:35 - 26/03/2018 Lượt xem: 215

         Sáng 23/3, Đảng bộ khối các cơ quan chính quyền tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (TW) Đảng khóa XII.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, hơn 400 đảng viên, cán bộ, viên chức được nghe đồng chí Nguyễn Ẩn, Phó Ban Tuyên giáo quận ủy Liên Chiểu báo cáo 4 Nghị quyết tại Hội nghị TW 6, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về " một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW " về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 21- NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW " về công tác dân số trong tình hình mới". Đồng chí đã quán triệt sâu về nhiệm vụ và các giải pháp, nêu rõ tính "vừa cấp bách, vừa cơ bản" của các Nghị quyết Trung ương 6; đặc biệt, nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn trong thời điểm hiện nay. Kết thúc Hội nghị, các học viên tham gia viết thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập quận Liên Chiểu.

Kim Hiếu

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web