Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc hội nghị học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Cập nhật lúc: 14:30 - 26/03/2018 Lượt xem: 215

Ngày 22/3, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc Hội nghị học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với gần 300 cán bộ đảng viên tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị được nghe Đ/c Nguyễn Thanh Chương – Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu báo cáo chuyên đề: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung phân tích về phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách nêu gương và phong cách khoa học của Bác. Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy nhấn mạnh: "cán bộ đảng viên cần tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, học tập theo Bác từ những việc nhỏ nhất, xem đây là việc làm thường xuyên. Học Bác về phong cách quần chúng, người cán bộ phải luôn gần dân, hiểu dân…nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu…" Qua đây nhằm bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cho cán bộ, đảng viên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

 

Đông Phương

 

Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc hội nghị học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 

Ngày 22/3, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc Hội nghị học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với gần 300 cán bộ đảng viên tham dự. Hội nghị được nghe Đ/c Nguyễn Thanh Chương – Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu báo cáo chuyên đề: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung phân tích về phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách nêu gương và phong cách khoa học của Bác. Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy nhấn mạnh: "cán bộ đảng viên cần tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, học tập theo Bác từ những việc nhỏ nhất, xem đây là việc làm thường xuyên. Học Bác về phong cách quần chúng, người cán bộ phải luôn gần dân, hiểu dân…nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu…" Qua đây nhằm bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cho cán bộ, đảng viên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Đông Phương

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web