Liên Chiểu: Triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo
Cập nhật lúc: 15:31 - 26/01/2018 Lượt xem: 232

     Chiều ngày 19/1, UBND quận Liên Chiểu hội nghị Triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo. 

Toàn cảnh hội nghị

 

     Tham gia hội nghị, hơn 50 cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách tôn giáo các phường được báo cáo viên thuộc Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ thành phố phổ biến các nội dung về: tình hình tôn giáo thế giới, trong nước và trên địa bàn thành phố, quản lý tôn giáo; những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua năm 2016; quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài,…

     Hoạt động này nhằm cung cấp kiến thức cần thiết để cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách tôn giáo cơ sở nắm bắt, qua đó, phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Phạm Bình
 

Liên kết web Liên kết web