Thông báo tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017
Cập nhật lúc: 10:40 - 09/01/2018 Lượt xem: 516

 

 

THÔNG BÁO
TÀI LIỆU ÔN THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN LIÊN CHIỂU NĂM 2017
 
 
     Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-SNV ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng ngày 23/11/2017 phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017, Hội đồng thi tuyển thông báo danh mục tài liệu ôn tập đối với các trường hợp thi tuyển viên chức tại UBND quận Liên Chiểu như sau:
 
1. Thông tư 05/2017/TT-BNV                   TẢI VỀ
 
2. Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV      TẢI VỀ
 
3. Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV      TẢI VỀ
 
4. Thông tư  11/2014/TT-BNV      TẢI VỀ
 
5. Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV      TẢI VỀ
 
6.  Quyết định 4307/QĐ-UBND      TẢI VỀ
 
7. Chỉ thị 29-CT/TU   TẢI VỀ
 
8. Luật số: 77/2015/QH13          TẢI VỀ
 
9. Luật số: 58/2010/QH12     TẢI VỀ
 
10. Thông tư liên tịch 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV    TẢI VỀ
 
11. Thông tư  01/2010/TT-BVHTTDL   TẢI VỀ
 
12. Thông tư  13/2010/TT-BNV   TẢI VỀ
 
13. Thông tư  05/2008/TT-BYT   TẢI VỀ
 
14. Thông tư 09/2010/TT-BNV   TẢI VỀ
 
15. Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV    TẢI VỀ
Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web