Liên Chiểu thực hiện vượt các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ
Cập nhật lúc: 15:36 - 05/01/2018 Lượt xem: 202

Xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội tại địa phương, năm 2017, Trung tâm Dân số KHHGĐ Quận Liên Chiểu, các ngành chức năng và 5 phường đã tiếp tục quan tâm công tác DS-KHHGĐ và thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. 

Ông Bùi Văn Quốc – Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ quận báo cáo tại hội nghị

 

Công tác truyền thông được duy trì thường xuyên thông qua hệ thống Đài truyền thanh quận và các phường, kết hợp tuyên truyền cùng pano khẩu hiệu về các nội dung DS-KHHGĐ tại các đợt truyền thông dân số trong năm. Đồng thời lồng ghép cung cấp, tư vấn về sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai hiện đại, an toàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, trong năm 2017, toàn quận Liên Chiểu đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về biện pháp tránh thai. Đăc biệt các biện pháp như triệt sản và cấy tránh thai đã vượt cao so với kế hoạch. Cụ thể đã vận động đình sản 24 ca, đạt 160%; vòng tránh thai trên 1000 trường hợp, đạt 135%; cấy tránh thai đạt 153%; tiêm tránh thai 136%; viên uống đạt 233%; bao cao su đạt 152%. Kết quả này ghi nhận sự nổ lực lớn trong công tác lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện. Trong đó có vai trò không nhỏ của đội ngũ cộng tác viên dân số. Các chị luôn là những cánh tay nối dài hoạt động rất có hiệu quả, trợ giúp cho địa phương hoàn thành tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình hàng năm.

Hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2017

 

Trong năm 2017, 5 phường trên địa bàn đều thực hiện đạt cao về các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình; tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Liên Chiểu giảm so với năm 2016. Trong năm 2017, toàn quận có 1.141 trẻ được sinh ra, giảm 51 trẻ so với năm 2016; số trẻ sinh 3 trở lên là 41 trẻ, so với năm 2016 không tăng, không giảm. Các mô hình, dự án, đê án về dân số trên địa bàn được quan tâm thực hiện. Tầm soát trước sinh và sơ sinh bước đầu được quan tâm; kiểm soát dân số vùng biển, đảo, ven biển được thực hiện tốt, đã tư vấn nói chuyện chuyên đề cho hàng trăm lượt người, tổ chức khám phụ khoa, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các chị trong độ tuổi. Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác dân số của quận hiện vẫn còn vướng những khó khăn. Đó là sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chua thật sự sâu sát, còn xem nhẹ công tác dân số KHHGĐ. Bộ máy hoạt động chưa ổn định nhất là đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở. Do thường xuyên thay đổi nên những chị mới chưa kịp tiếp cận nhiệm vụ, dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp. Là quận tập trung đông công nhân, sinh viên lưu trú nên việc quản lý, tuyên truyền các chính sách về dân số theo đó gặp không ít những bất cập. Đặc biệt nguồn kinh phí dành cho chương trình mục tiêu về dân số KHHGĐ còn hạn chế dẫn đến một số nhiệm vụ trong công tác dân số còn trì trệ.

 

Với một địa phương còn nhiều khó khăn cộng thêm trình độ dân trí không đồng đều, để đạt được kết quả như mong muốn trong công tác Dân số - KHHGĐ đòi hỏi sự nỗ lực không nhỏ của Ban chỉ đạo cũng như cán bộ chuyên trách và đội ngũ CTV. Với kết quả đáng mừng trong  năm 2017 tin tưởng rằng Liên Chiểu sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân số - KHHGĐ những năm đến.

 

 

Đông Phương
 

Liên kết web Liên kết web