Hòa Khánh Nam: Hơn 100 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở đươc bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy viên cơ sở năm 2017.
Cập nhật lúc: 09:36 - 27/11/2017 Lượt xem: 229

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Liên Chiểu đã phối hợp với Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy viên cơ sở năm 2017 cho 100 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho 42 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

 

Toàn  cảnh lớp bồi dưỡng lớp nghiệp vụ cấp ủy viên cơ sở năm 2017

Trong thời gian 02 ngày (Từ 21-22/11/2017), các học viên được phổ biến, quán triệt các nội dung, chuyên đề gồm: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư Chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác Đảng của Chi ủy và Bí thư Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng văn hóa, phát triển con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; Công tác Đảng của Cấp ủy Chi bộ trong nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương đảm bảo quyền tự do dân chủ tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế xã hội; Phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng đợt này nhằm giúp các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động ở đơn vị mình. Nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng tại cơ sở, từ đó tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng phân công.

       Thanh Thắng.

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web