Văn bản mới về công tác Thi đua - Khen thưởng
Cập nhật lúc: 09:43 - 09/11/2017 Lượt xem: 260

1. Nghị định 91/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng      TẢI VỀ

2. Thông tư 08//2017/TT-BNV về việc Thông tư Quy định chi tiết thi hành thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng                         TẢI VỀ

3. Công văn 3149/SNV-BTĐKT về việc khen thưởng gia đình có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương và xã hội TẢI VỀ

4. Kế hoạch 8956/KH-UBND Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" đến năm 2020 TẢI VỀ

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web