Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kinh doanh dịch vụ ăn uống do Phòng Y tế quận Liên Chiểu cấp đến ngày 02/8/2017
Cập nhật lúc: 11:28 - 01/11/2017 Lượt xem: 171

Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ký bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kinh doanh dịch vụ ăn uống do Phòng Y tế quận Liên Chiểu cấp đến ngày 02/8/2017

TẢI VỀ

 
  

Liên kết web Liên kết web