Hòa Khánh Nam: Hoàn thành công tác bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020
Cập nhật lúc: 10:58 - 19/09/2017 Lượt xem: 265

Đến hết ngày 12/9/2017, 70 tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam đã tổ chức thành công bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Kết quả thành công trên, đó là được sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy, sự phối hợp nhịp nhàng của UBND và UBMTTQVN phường, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự phối hợp tốt giữa ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể khu dân cư; công tác tổ chức bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố đảm bảo đạt các yêu cầu và tiến độ đề ra, phát huy tính dân chủ và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cán bộ công chức phường phụ trách đứng điểm tổ dân phố đã tích cực tham gia công tác nắm bắt tình hình tổ chức bầu cử tại các tổ được phân công và báo cáo thường xuyên, kịp thời về Đảng ủy, UBND phường để có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời. Số lượng cử tri đại diện hộ gia đình đi dự đông hơn nhiều so với các lần tổ chức sinh hoạt tổ dân phố bình thường trước đây. Công tác chuẩn bị họp của các tổ dân phố được chuẩn bị chu đáo, trang trọng thông qua việc bố trí, sắp xếp và trang trí địa điểm họp.

Cuộc Bầu cử Tổ dân phố theo nhiệm kỳ quy định là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của khu dân cư, tổ dân phố. Nhằm góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thanh Thắng.

Tin cùng chuyên mục 

 
Liên kết web Liên kết web