Hội nghị bầu cử Tổ Trưởng, tổ phó TDP trên địa bàn phường Hoà Khánh Bắc
Cập nhật lúc: 10:45 - 19/09/2017 Lượt xem: 279

Từ  ngày 05 đến ngày 12 tháng 9 năm 2017. Toàn thể cử tri đại diện hộ gia đình của 81 tổ dân phố trên địa bàn phường Hoà Khánh Bắc đã tích cực đi bầu cử chức danh Tổ Trưởng, tổ phó TDP nhiệm kỳ 2017 - 2020   

 

 

  Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử Tổ Trưởng, tổ phó TDP theo đúng tiến trình, đúng luật định, UBND phường đã thành lập các Tổ bầu cử, mỗi tổ bầu cử có 5 thành viên gồm: 1 Tổ Trưởng, 1 Thư ký và 3 uỷ viên. UBMTTQVN phường đã hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tham mưu cho cấp ủy chi bộ lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, nhiệt tình để tiến hành hội nghị hiệp thương giới thiệu nhân sự tham gia làm Tổ Trưởng, tổ phó TDP tại các khu vực dân cư đảm bảo đúng hướng dẫn, đúng pháp luật.

Có 81/81 tổ bầu cử tiến hành đúng quy trình, đúng thành phần cử tri, đúng hình thức bầu cử, đúng thời gian quy định và đảm bảo phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu ra tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố. Có 5 tổ bầu cử bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, có 76 tổ bầu cử bầu bầu bằng hình thức giơ tay. Kết quả có 78 tổ bầu cử bầu một lần được tổ trưởng và tổ phó tổ dân phố. Còn 3 tổ phải bầu lại lần thứ hai mới bầu được tổ trưởng tổ dân phố. Có 68 vị tổ trưởng tái nhiệm, 10 vị được bầu làm tổ trưởng lần đầu. Tất cả các vị tổ trưởng trong nhiệm kỳ nầy đều đạt 6 tiêu chuẩn làm tổ trưởng tổ dân phố theo quy định của Bộ nội vụ. Sau bầu cử trên địa bàn phường có 81Tổ Trưởng, tổ phó TDP mới.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)

 

Tin cùng chuyên mục 

 
Liên kết web Liên kết web