Kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 15:13 - 01/08/2017 Lượt xem: 321

Thực hiện Quy định về việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; ngay từ đầu năm 2017, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố triển khai việc đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

- Ban hành Công văn hướng dẫn triển khai và thu thập các thông tin phục vụ cho công tác đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, đồng thời lấy thông tin từ kết quả khảo sát ý kiến đại biểu HĐND thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các cơ quan, đơn vị với tổng cộng là 654 phiếu.

- Kiểm tra thẩm định thông tin phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2016 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, có 38 CBCCVC đang công tác tại 34 cơ quan, đơn vị được trưng tập để thành lập 20 Đoàn kiểm tra chéo giữa 21 sở, ban, ngành, 07 quận, huyện và 06 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Các đoàn kiểm tra không có công chức thuộc cơ quan tham gia thành viên để đảm bảo tính khách quan. Thời gian kiểm tra được tiến hành liên tục từ ngày 14 tháng 02 đến ngày 07 tháng 3 năm 2017.

 

    Trên cơ sở báo cáo giải trình của các đơn vị, các Đoàn kiểm tra đã ghi nhận trung thực, khách quan thực tế kết quả và thống nhất với đơn vị. Đồng thời, tổng hợp, gửi lấy ý kiến từng thành viên Hội đồng thẩm định để phục vụ cho buổi họp Hội đồng đối với những nội dung đơn vị cho là đặc thù, những mô hình sáng kiến, cải tiến CHCC và các chính sách, giải pháp quản lý ngành mà đơn vị đã tham mưu trong năm 2016.

   - Kết quả CCHC của từng khối cơ quan, đơn vị của năm 2016 đã được các thành viên Hội đồng thẩm định, đánh giá thảo luận công khai, phân tích khách quan, cụ thể, chi tiết để chấm điểm, cụ thể như sau:

    - Khối cơ quan Trung ương: Cục Thuế Đà Nẵng (xếp hạng nhất), Cục Hải quan Đà Nẵng (xếp hạng nhì), Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng (xếp hạng ba).

    - Khối sở, ban, ngành: Sở Nội vụ (xếp hạng nhất), Sở Thông tin và Truyền thông (xếp hạng nhì), Sở Tài chính (xếp hạng ba).

   - Khối UBND các quận, huyện: UBND quận Ngũ Hành Sơn (xếp hạng nhất), UBND quận Liên Chiểu (xếp hạng nhì), UBND huyện Hòa Vang (xếp hạng ba).

Ảnh: Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2016

    Có thể thấy, công tác triển khai đánh giá, xếp hạng công tác CCHC đã được tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao; thể hiện sự quan tâm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Với việc kết hợp các nội dung đánh giá về CCHC, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong cùng một đợt đánh giá đã góp phần tiết kiệm thời gian cho đơn vị. Ngoài ra, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiến hành điều tra khảo sát cũng đã góp phần giảm thiểu chi phí hành chính.

    Việc tiếp tục sử dụng phần mềm www.cchc.danang.gov.vn trong công tác đánh giá xếp hạng CCHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình theo dõi việc cập nhật thông tin, lưu trữ cơ sở dữ liệu về đánh giá, xếp hạng trên hệ thống trực tuyến.Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ số đã có tính đến yếu tố đặc thù của từng khối cơ quan và tại một số cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai, Sở Nội vụ đã hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể để thuận tiện cho các đơn vị thực hiện. Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, khảo sát trực tuyến, công tác lấy ý kiến đánh giá của đơn vị cấp dưới đối với cấp trên cũng đã được cải thiện, các đơn vị đánh giá đầy đủ, khách quan hơn trước.

    Hội đồng thẩm định đã cải tiến cách làm việc, thống nhất phương pháp đánh giá trước các cuộc họp; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và nâng cao hiệu quả thảo luận của từng thành viên trong Hội đồng. Các sáng kiến cấp thành phố liên quan đến CCHC được đưa vào tiêu chí điểm thưởng để nâng cao chất lượng, đảm bảo sự công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng.

    Có thể thấy, từng cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực thông qua việc tự nhìn nhận lại quá trình chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC của mình để có hướng khắc phục, điều chỉnh trong thời gian tới, nhất là đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến.

    Bên cạnh một số kết quả đạt được thìmột số đơn vị cung cấp thông tin đánh giá chưa được đồng bộ hoặc chưa thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời đầy đủ thông tin trên phần mềm phục vụ đánh giálàm ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện việc đánh giá; vẫn còn tình trạng có đơn vị xem nhẹ việc theo dõi thực hiện công tác cải cách hành chính; không phân công công chức làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá, xếp hạng CCHC…

Ảnh: Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Nguồn:http://www.noivu.danang.gov.vn
 

 
Liên kết web Liên kết web