Liên Chiểu: Gần 200 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Cập nhật lúc: 10:02 - 21/03/2017 Lượt xem: 622

Sáng ngày 21/3, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận ủy Liên Chiểu mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 200 đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy.

Gần 200 đảng viên mới tham gia lớp học

 

Tại đây, các học viên được báo cáo viên Quận ủy Liên Chiểu truyền đạt về các chuyên đề: Chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Qua đây để các đảng viên mới nâng cao nhận thức, nắm vững lý luận chính trị, không ngừng tu dưỡng rèn luyện và trở thành những đảng viên gương mẫu. Được biết, lớp học sẽ kết thúc vào 29/3/2017. 

 

Đông Phương
 
Liên kết web Liên kết web