Liên Chiểu: triển khai công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ điều tra
Cập nhật lúc: 09:40 - 21/03/2017 Lượt xem: 349

Sáng ngày 18/3, UBND quận Liên Chiểu hội nghị triển khai công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ điều tra.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn điều tra kinh tế.

 

Theo đó, tổng điều tra kinh tế năm 2017 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích: đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê đồng thời bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp… Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các nội dung điều tra theo Quyết định số 1672 của Thủ tướng chính phủ.

Hội nghị triển khai công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017 còn lồng ghép tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên với các nội dung cụ thể: các phương pháp điều tra, các nội dung và các loại phiếu điều tra, phân loại thống kê sử dụng trong tổng điều tra, quy trình xử lý và biểu đầu ra của tổng điều tra, hoạt động tuyên truyền và nghiệm thu phiếu điều tra,… Thời gian tổng điều tra ở khối doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp bắt đấu từ 1/3/2017; khối cá thể, tôn giáo bắt đầu từ 1/7/2017.

 

Bình Phạm

 
 
Liên kết web Liên kết web