Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng qua 03 năm triển khai thực hiện tại quận Liên Chiểu
Cập nhật lúc: 10:59 - 20/03/2017 Lượt xem: 371

     Ngày 14 tháng 3 năm 2017 vừa qua, UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới. Bí thư Quận ủy Liên Chiểu - ông Võ Công Chánh, Chủ tịch HĐND quận - ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận - ông Đàm Quang Hưng, cùng với tập thể lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo UBMTTQVN, các hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, hiệu trưởng các trường và lãnh đạo các cơ quan trung ương, thành phố đóng trên địa bàn quận tham gia Hội nghị. 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU

     Qua 03 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 29-CT/TU với tinh thần "5 xây, 3 chống" đã tác động tích cực đến nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính của quận và tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. 100% các cơ quan, đơn vị, CBCCVC, người lao động quận ký cam kết thực hiện nội dung "5 xây, 3 chống" và đăng ký giải pháp, nội dung phấn đấu thực hiện hằng năm nhằm tạo sự chuyển tích cực trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ. Điểm nổi bật trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là đã gắn được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; các quy định về những điều CBCCVC không được làm; quy tắc ứng xử của CBCCVC; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng cơ quan văn hóa, tổ chức đánh giá kết quả làm việc của CBCCVC kết hợp với công tác bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính. Tính đến hết năm 2016, tại quận Liên Chiểu có 23 trường hợp bị xử lý kỷ luật.

     Kết quả thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU cũng cho thấy công tác cải cách hành chính được tiếp tục đẩy mạnh trên tất các các nội dung, đặc biệt trong việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của CBCCVC và ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hoạt động quản lý. Một số kết quả nổi bât trong công tác cải cách hành chính: Mô hình quận, phường điện tử được triển khai hiệu quả tại quận và UBND các phường thuộc quận; Xây dựng mô hình một cửa theo hướng hiện đại đối với các phường; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND quận đã lắp đặt các camera theo dõi, truyền thông tin, hình ảnh để theo dõi thường xuyên hoạt động của Bộ phận TN&TKQ quận và các phường; Triển khai các mô hình như: lồng ghép giải quyết một lần nhiều TTHC có liên quan với nhau "3 trong 1": đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký kinh doanh kết hợp với cấp mã số thuế và cấp giấy phép điều kiện; liên thông scan hồ sơ tại lĩnh vực bảo trợ xã hội, lĩnh vực giao thông vận tải; liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú tại UBND các phường trên địa bàn quận; thực hiện gửi thư chúc mừng, thư chia buồn khi công dân giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, khai tử và đăng ký khai tử tại nhà cho công dân nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi tham gia giao dịch công tại quận, phường; Rút ngắn thời gian giải quyết đối với 41/160 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp quận và 04/80 TTHC tại phường Hòa Minh, 36/80 TTHC tại phường Hòa Khánh Nam, 06/80 TTHC tại phường Hòa Khánh Bắc, 05/80 TTHC tại phường Hòa Hiệp Nam và 39/80 TTHC tại phường Hòa Hiệp Bắc; Cấp, phát hơn 3000 tờ rơi cho tổ chức, công dân khi đến thực hiện giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận, phường và phát trực tiếp đến hộ gia đình tại các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn quận; tổ chức Hội thi tìm hiểu thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường và tuyên truyền Chỉ thị 29-CT/TU; tổ chức buổi đối thoại "Thanh niên Liên Chiểu với công tác cải cách hành chính"; hướng dẫn và đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại các điểm kinh doanh internet trên địa bàn quận; Thành lập Tổ tham mưu công tác CCHC của quận do lãnh đạo UBND quận làm tổ trưởng, các cơ quan, đơn vị có liên quan cử 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên tham gia. Tổ CCHC họp hàng tháng để kiểm tra, rà soát, theo dõi và tham mưu UBND quận triển khai các giải pháp thực hiện công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại quận. Từ đó việc giải quyết hồ sơ cho công dân đạt tỷ lệ đúng và sớm hẹn cao: năm 2016 có 100% hồ sơ được trả sớm và đúng hạn. Tỷ lệ ý kiến bày tỏ mức độ hài lòng và rất hài lòng đạt 99,8%.

Ông Võ Công Chánh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu kết luận Hội nghị

     Tại Hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND quận đã nêu rõ tại báo cáo, chuyển biến cơ bản nhất do Chỉ thị 29-CT/TU đem lại trong 03 năm qua là công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo được sự hài lòng cho tổ chức, công dân. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 29 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc đăng ký nội dung "5 xây, 3 chống" vẫn còn chung chung; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ đôi lúc còn chưa cao, kỹ năng giao tiếp, ứng xử còn hạn chế; công tác phối hợp chưa tốt; khả năng giải quyết công việc còn chưa thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, còn lúng túng; việc thực hiện nội quy, quy chế chưa nghiêm, sử dụng thời giờ làm việc chưa hiệu quả. 

      Kết luận Hội nghị, ông Võ Công Chánh - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, chú trọng đến tính gương mẫu và trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự chuyển biến trong hoạt động của cơ quan, đơn vị quận, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp trong điều hành, tổ chức hoạt động tại quận.

Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu. 

 

Tin cùng chuyên mục 

 
Liên kết web Liên kết web