Mặt trận Liên Chiểu: hội nghị chuyên đề cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình “Thành phố 4 an”
Cập nhật lúc: 14:33 - 17/03/2017 Lượt xem: 214

Sáng ngày 16/3, UBMTTQVN quận Liên Chiểu hội nghị chuyên đề cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Chương trình "Thành phố 4 an".

Toàn cảnh hội nghị chuyên đề.

 

Tại hội nghị, mặt trận quận triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với các nội dung thực hiện chính: đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Với các giải pháp cụ thể được triển khai: hỗ trợ vay vốn, phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động, vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt chỉ tiêu 2,5 tỷ đồng, trong năm 2017 phấn đấu giảm 1.000 hộ nghèo, 435 hộ cận nghèo. Hỗ trợ học bổng cho sinh viên con hộ nghèo. Đồng thời duy trì các mô hình khu dân cư thân thiện môi trường, "Thùng rác hộ gia đình", phong trào Ngày chủ nhật xanh sạch đẹp,  mở lớp tuyên truyền hỏa táng,…

Bên cạnh đó, chủ trì hội nghị cũng đã triển khai công tác tuyên truyền chương trình "Thành phố 4 an" nhằm xây dựng ý thức, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của toàn dân về các nội dung: phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Công tác tuyên truyền gắn với ký kết thực hiện trong nhân dân. Trong đó tập trung tuyên truyền các mô hình hay, mới, có hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo; lồng ghép tuyên truyền chương trình "Thành phố 4 an" với các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Ban công tác mặt trận khu dân cư, UBMTTQVN 05 phường báo cáo tham luận làm rõ hơn các nội dung chuyên đề, đồng thời thảo luận đưa ra những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện kế hoạch.

 

Bình Phạm

 

Tin cùng chuyên mục 
Liên kết web Liên kết web