Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc: 14:02 - 17/03/2017 Lượt xem: 304

Sáng ngày 16/3, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị học tập chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên toàn phường.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe đ/c Nguyễn Ẩn – Phó Ban tuyên giáo Quậnủy Liên Chiểu báo cáo về các nội dung tại Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong đó đ/c nhấn mạnh: "Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu". Đ/c quán triệt đến cán bộ, đảng viên phải xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là việc làm thường xuyên, liên tục và phải thật sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, việc làm cụ thể. Tại hội nghị, các đ/c cán bộ, đảng viên còn được nghe thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới.

 

Đông Phương

 
 
Liên kết web Liên kết web