Liên Chiểu triển khai Chương trình giảm nghèo năm 2017
Cập nhật lúc: 16:05 - 03/03/2017 Lượt xem: 367

Sáng ngày 3/3, UBND quận Liên Chiểu hội nghị triển khai Chương trình giảm nghèo năm 2017. Với mục tiêu phấn đấu giảm 2,61% hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giảm trên 2,54% hộ nghèo, 1,1% hộ cận nghèo còn sức lao động; đảm bảo 100% hộ nghèo có nhà ở xuống cấp hoặc không có nhà ở nhưng đã có đất ở ổn định được hỗ trợ cải thiện nhà ở, được tiếp cận với các chính sách trợ cấp và dịch vụ xã hội cơ bản: y tế, giáo dục, điều kiện sống, thông tin, giao thông đi lại, bảo hiểm,...

Toàn cảnh hội nghị.

 

Trong năm 2017, quận Liên Chiểu tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể: cấp thẻ BHYT, hỗ trợ khám chữa bệnh, miễn giảm học phí, hỗ trợ dụng cụ học tập, phương tiện đi lại cho con hộ nghèo, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi đồng thời hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm, phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, sữa chữa nhà, công trình vệ sinh xuống cấp, thực hiện trợ cấp hàng tháng đúng đối tượng… Nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động trên được trích từ nguồn tiền đã được UBND Thành phố bố trí trong năm 2017 cho các ngành, hội đoàn thể, UBND 5 phường và từ các chương trình, dự án vận động xã hội. Tại hội nghị, các ban ngành, đoàn thể quận và UBND 5 phường cùng đưa ra những ý kiến, đóng góp, giải quyết những vướng mắc tồn tại để thống nhất phương thức thực hiện. Hoạt động này nhằm huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ cơ bản, trợ giúp xã hội, cải thiện đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

 

Bình Phạm

 Liên kết web Liên kết web