Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2021 (20/09/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Giao nhiệm vụ cấp Giấy đi đường QRCode (15/09/2021)
  Công văn số 1826/UBND-VP ngày 15/9/2021 của...
Liên Chiểu triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW (14/09/2021)
Quận ủy Liên Chiểu vừa ban hành Kế hoạch số 37-KH...
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (07/09/2021)
Công văn số 489-CV/BTGTU ngày 06/9/2021 của Ban T...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 7 5 7 1 5
Hôm nay: 3.732
Hôm qua: 2.897
Tuần này: 20.101
Tháng này: 89.910
Tổng cộng: 12.175.715
Đăng nhập