Quyết định về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (20/01/2022)
Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Chủ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2021 (04/01/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2021 (04/12/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước (08/11/2021)
Hướng dẫn số 21-HD/BTGQU ngày 08/11/2021 của Ban ...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 5 7 8 9 5 9
Hôm nay: 2.790
Hôm qua: 2.925
Tuần này: 16.249
Tháng này: 58.233
Tổng cộng: 12.578.959
Đăng nhập