Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2022 (04/11/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu (19/10/2022)
Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND ...
Tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận (19/10/2022)
Công văn số 2364/UBND-GDĐT ngày 18/10/2022 của UB...
Kết quả Thi hành án hành chính năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu (06/10/2022)
Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 05/10/2022 của UBND q...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2022 (04/10/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 4 2 1 3 0 8 2
Hôm nay: 2.068
Hôm qua: 3.170
Tuần này: 0
Tháng này: 164.326
Tổng cộng: 14.213.082
Đăng nhập