Phường Hòa Minh khai trương mô hình một cửa điện tử (18/04/2013)
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời...