Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2019 (03/11/2019)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2019 (Từ ngày ...
Bộ thủ tục hành chính quận, phường 2019 (22/10/2019)
Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hàn...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2019 (05/10/2019)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2019 (Từ ngày 01/9/20...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2019 (04/09/2019)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2019 (Từ ngày 0...
Hội nghị sơ kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin (06/08/2019)
Chiều ngày 01/8, UBND quận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 6 t...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2019 (03/08/2019)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2019 (Từ ngày 01/7/20...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2019 (07/07/2019)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2019 (Từ ngày 01/6/20...
Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính tại phường Hòa Hiệp Bắc (21/06/2019)
6 tháng đầu năm 2019 phường Hòa Hiệp Bắc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác cải ...