Công bố Bộ Thủ tục hành chính dùng chung quận, huyện và phường, xã năm 2015 (07/10/2015)
  Căn cứ kết quả rà soát, sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính được áp dụng tại quận huy...
Cách làm mới trong công tác cải cách hành chính tại phường Hòa Hiệp Nam. (29/07/2015)
      Trong những năm qua, công tác cải cách của UBND phường Hòa Hiệp Nam đã mang lại...
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trử năm 2014 phường Hòa Hiệp Băc. (25/03/2015)
      Sáng ngày 24/3/2015, Tổ  kiểm tra, thẩm định  công tác cải cách hành...
quận Liên Chiểu ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015 (06/02/2015)
     Ngày 29 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quyết định ...
UBND quận Liên Chiểu thực hiện nghiêm túc việc “Xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính” (06/02/2015)
     Nhằm chấn chỉnh và tiếp tục thực hiện quy định xin lỗi tổ chức, công dân khi gi...
Hội thi “Tìm hiểu về pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và thủ tục hành chính năm 2014”. (28/11/2014)
Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2014, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về pháp luật đất đai,...
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. (20/11/2014)
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Mô hình “Một cửa điện tử”: Hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính ở Hòa Hiệp Bắc. (09/10/2014)
Một trong những nét mới mang tính ưu việt trong công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua mô...
Liên Chiểu: Hội nghị tập huấn xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính. (02/10/2014)
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Phạm Minh - Trưởng phòng Nội vụ quận nêu rõ xác định vị trí việc...
Một cửa hiện đại phường Hòa Khánh Bắc - Hiện đại trong cách thức phục vụ công dân. (22/08/2014)
Có 7 quầy để công dân lựa chọn theo lĩnh vực, trong đó, có 5 quầy thực hiện việc tiếp nhận và giải...