Liên Chiểu: Đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên - Nhiều sáng kiến trong CCHC được áp dụng vào thực tiễn (26/12/2018)
Sáng 26/12, UBND quận Liên Chiểu phối hợp Đoàn thành niên quận tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo...
Hòa Hiệp Bắc: Không có hồ sơ trễ hẹn (26/12/2018)
Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018, Hòa Hiệp Bắc là một trong 2 địa phương (cùng vớ...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Hòa Hiệp Bắc (03/12/2018)
Chiều 28/11/2018, Tổ kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) do ông Đinh Hữu Phúc - Phó Trưởng phòng Nộ...
Bộ Thủ tục hành chính năm 2018 (13/11/2018)
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018   1. Bộ Thủ tục hành chính Quận Huyện   TẢI VỀ  ...
Liên Chiểu bồi dưỡng công tác nội vụ (05/11/2018)
Sáng 5/11, quận Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội vụ năm 2018 cho lãnh đạo...
Hướng dẫn Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính quận Liên Chiểu năm 2018 (09/10/2018)
  Công văn số 1220/UBND-PNV ngày 05/10/2018 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi thử t...
Liên Chiểu: Hội thi nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2018 (02/10/2018)
Sáng 2/10, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội thi nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018. Qua...
Thành lập Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu (18/09/2018)
Chiều 18/9, quận Liên Chiểu công bố Quyết định thành lập Ban Giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận Li...
Thông báo Tài liệu ôn tập Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính quận Liên Chiểu năm 2018 (17/09/2018)
Tài liệu ôn tập Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính quận Liên Chiểu năm 2018   TẢI VỀ &n...