Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2019 (06/03/2019)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2019 (Từ ngày 01/02/...
Liên Chiểu tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính” năm 2019 (06/03/2019)
Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Ch...
Liên Chiểu tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành năm 2019 (27/02/2019)
Sáng 27/2, UBND quận Liên Chiểu hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành năm 20...
Liên Chiểu triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước (27/02/2019)
Sáng 26/2, Kho bạc Nhà nước quận Liên Chiểu hội nghị triển khai diện rộng dịch vụ công trực tuyến K...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2019 (04/02/2019)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2019 (Từ ngày 01/01/...
Thanh niên Liên Chiểu với cải cách hành chính (04/01/2019)
Nhằm huy động các sáng kiến, giải pháp mới để tăng cường hiệu quả trong công tác cải cách hành chín...
Hòa Minh: Ứng dụng CNTT trong tương tác giữa người dân và chính quyền (03/01/2019)
Hòa Minh là phường đầu tiên triển khai mô hình một cửa điện tử trên địa bàn thành phố từ năm 2012. ...
Liên Chiểu: Cải cách hành chính nhìn từ hội thi trực tuyến (28/12/2018)
Nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵ...
Chuyển biến tích cực về ứng dụng CNTT trong Cải cách hành chính ở Liên Chiểu (26/12/2018)
Những năm trước đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính được quận...