Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2020 (25/03/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2020 (Từ ngày 01/02/...
Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (18/03/2020)
Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Thông tin, tuyên truyền công tác ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2020 (09/02/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2020 (Từ ngày ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2019 (06/01/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2019 (Từ ngày ...
Hội thi Thanh niên với công tác cải cách hành chính (22/12/2019)
Sáng 21/12, UBND quận Liên Chiểu tổ chức hội thi "Thanh niên với công tác cải cách hành chính năm 2...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2019 (06/12/2019)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2019 (Từ ngày 01/11/...
Thông báo tài liệu ôn thi kỳ thi "Thanh niên Liên Chiểu với công tác cải cách hành chính" (20/11/2019)
Tài liệu ôn thi kỳ thi "Thanh niên Liên Chiểu với công tác cải cách hành chính": TẢI VỀ  &nb...