Liên Chiểu sơ kết công tác cải cách hành chính quý I năm 2013 (18/04/2013)
Chiều 17/4, UBND quận Liên Chiểu hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 2013
Phường Hòa Minh khai trương mô hình một cửa điện tử (18/04/2013)
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời...