Hội nghị Hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (31/07/2013)
Chiều ngày 04/7/2013, Thanh tra quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân và...
Liên Chiểu sơ kết công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm 2013 (17/07/2013)
Ngày 12 tháng 7 năm 2013, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xếp hạng cải cách...
Một vài nhìn nhận về công tác văn thư, lưu trữ ở các đơn vị thuộc quận Liên Chiểu (27/06/2013)
Có thể thấy công tác văn thư lưu trữ chiếm một vị trí và vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý...
Liên Chiểu xây dựng nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả (27/06/2013)
Để đưa nền hành chính nhà nước của quận ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và hướng đến...
UBND quận Liên Chiểu xếp thứ 2 về công tác Văn thư, lưu trữ (28/05/2013)
Công tác đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận được...
Kết quả đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ năm 2012 (27/05/2013)
Bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2008 đến nay, công tác đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính...
Thông tư số 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức (27/05/2013)
Ngày 16 tháng 4 năm 2013, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế...
Thành phố Đà Nẵng công bố Bộ thủ tục hành chính dùng chung áp dụng tại quận, huyện, phường, xã năm 2013 (21/05/2013)
Ngày 13 tháng 5 năm 2013, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 825/SNV-CCHC về việc...
Liên Chiểu sơ kết công tác cải cách hành chính quý I năm 2013 (18/04/2013)
Chiều 17/4, UBND quận Liên Chiểu hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 2013
Phường Hòa Minh khai trương mô hình một cửa điện tử (18/04/2013)
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời...