Hội nghị triển khai mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức phường (24/09/2013)
Ngày 03/8/2013, tại hội trường TTHC quận Liên Chiểu, UBND quận tổ chức Hội nghị triển khai mô hìn...
Hòa Hiệp Bắc nỗ lực thực hiện “một cửa, một cửa liên thông” trong cải cách hành chính (20/09/2013)
Hòa Hiệp Bắc nỗ lực thực hiện "một cửa, một cửa liên thông" trong cải cách hành chính   Là...
Hòa Hiệp Bắc nỗ lực thực hiện “một cửa, một cửa liên thông” trong cải cách hành chính (24/08/2013)
Là một phường còn nhiều khó khăn của quận Liên Chiểu, nhưng Hòa Hiệp Bắc lại là một trong những địa...
Tập huấn mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức phường, xã (13/08/2013)
Sáng ngày 13/8/2013, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức lớp tập huấn mô hình đánh giá kết quả làm việc...
Hội nghị triển khai mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức phường (05/08/2013)
Ngày 03/8/2013, tại hội trường TTHC quận Liên Chiểu, UBND quận tổ chức Hội nghị triển khai mô hình...
Hội nghị Hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (31/07/2013)
Chiều ngày 04/7/2013, Thanh tra quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân và...
Liên Chiểu sơ kết công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm 2013 (17/07/2013)
Ngày 12 tháng 7 năm 2013, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xếp hạng cải cách...
Một vài nhìn nhận về công tác văn thư, lưu trữ ở các đơn vị thuộc quận Liên Chiểu (27/06/2013)
Có thể thấy công tác văn thư lưu trữ chiếm một vị trí và vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý...
Liên Chiểu xây dựng nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả (27/06/2013)
Để đưa nền hành chính nhà nước của quận ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và hướng đến...
UBND quận Liên Chiểu xếp thứ 2 về công tác Văn thư, lưu trữ (28/05/2013)
Công tác đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận được...