Liên Chiểu sơ kết công tác cải cách hành chính (01/12/2020)
Chiều ngày 30/11, UBND quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2020 (01/12/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2020 Từ ngày 01/11/2...
Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (13/11/2020)
  Thể lệ số 12/TL-BTCHTTT ngày 12/11/2020 của BTC Hội thi trực tuyến về công tác cải cách h...
Thể lệ Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (13/11/2020)
Thể lệ số 12/TL-BTCHTTT ngày 12/11/2020 của BTC Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính ...
Thông báo về việc tổ chức Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (13/11/2020)
Thông báo số 1290/TB-UBND ngày 11/11/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc tổ chức Hội thi trực tuy...
Hướng dẫn thi thử trực tuyến cải cách hành chính quận năm 2020 (10/11/2020)
  Công văn số 96/PNV ngày 09/11/2020 của Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu hướng dẫn thi thử trực...
Bộ Biểu mẫu ngoài danh mục thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp phường trên địa bàn quận Liên Chiểu (09/11/2020)
Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc ban hành Bộ Biểu m...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2020 (04/11/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2020 (Từ ngày ...
Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (11/10/2020)
Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hà...
Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (11/10/2020)
Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hà...