Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2022 (04/11/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2022 (04/10/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2022 (05/09/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Hòa Hiệp Bắc: Tập huấn nghiệp vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng (05/08/2022)
Ngày 04/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông - Tr...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2022 (05/08/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Hướng dẫn nộp hồ sơ giáo viên trực tuyến (07/07/2022)
Hướng dẫn nộp hồ sơ giáo viên trực tuyến: Phòn...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2022 (04/07/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Nhiều đổi mới trong cải cách hành chính ở Liên Chiểu (01/07/2022)
Chiều 30/6, UBND quận Liên Chiểu Tổng kết công ...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2022 (03/06/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 4 2 1 2 9 8 5
Hôm nay: 1.971
Hôm qua: 3.170
Tuần này: 0
Tháng này: 164.229
Tổng cộng: 14.212.985
Đăng nhập