Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2023 (07/03/2023)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2023 (03/02/2023)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Giới thiệu hệ thống tuyển dụng trực tuyến tại UBND quận Liên Chiểu (02/02/2023)
Video giới thiệu hệ thống tuyển dụng trực tuyến t...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2022 (03/01/2023)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Đoàn phường Hòa Hiệp Bắc ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện” (17/12/2022)
Sáng 17/12, Đoàn thanh niên phường Hòa Hiệp Bắc r...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2022 (03/12/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2022 (04/11/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2022 (04/10/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2022 (05/09/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 5 5 4 1 3 7 5
Hôm nay: 2.465
Hôm qua: 10.145
Tuần này: 55.843
Tháng này: 216.801
Tổng cộng: 15.541.375
Đăng nhập