Liên Chiểu tập trung tuyên truyền bầu cử (05/04/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-20...
Liên Chiểu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử (31/03/2021)
Sáng 31/3, UBND quận Liên Chiểu hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc h...
Kế hoạch Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận Liên Chiểu (25/03/2021)
Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc...
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Liên Chiểu (01/03/2021)
Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bầu cử đại biểu...
Hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (25/02/2021)
Hướng dẫn số 21/HD-PVHTT ngày 24/02/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Liên Chiểu Hướng dẫn c...
Hỏi đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (24/02/2021)
Hỏi đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2...
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 (20/02/2021)
Công văn số 281/UBND-PNV ngày 19/02/2021 của UBND quận Liên Chiểu V/v triển khai công tác bầu cử đạ...
Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (19/02/2021)
Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quố...
Triển khai công tác bầu cử (29/01/2021)
Công văn số 203/UBND-PNV ngày 28/01/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai công tác ...