Liên Chiểu bầu Chủ tịch HĐND và UBND quận (18/06/2019)
Sáng 18/6, HĐND quận Liên Chiểu tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) khoá IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để...
Tổ Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri Liên Chiểu (12/06/2019)
  Sáng ngày 11/6, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng gồm các ông, bà: Võ Cô...
Đoàn ĐBQH thành phố tiếp xúc cử tri Liên Chiểu (24/04/2019)
Sáng ngày 23/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm có Ông Nguyễn Thanh...
Hòa Hiệp Bắc: Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 của Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu (11/01/2019)
Chiều ngày 09/01/2019, Ủy ban MTTQ VN phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri báo c...
Hòa Khánh Bắc: Tổ Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri và báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/01/2019)
Chiều ngày 08/01/2019, Tổ Đại biểu HĐND quận Liên Chiểu tiếp xúc với cử tri phường Hòa Khánh B...
Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri Liên Chiểu (02/01/2019)
Sáng ngày 28/12, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng gồm các ông: Trần Chí Cường...
Phường Hòa Khánh Bắc khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (02/01/2019)
Sáng ngày 28/12, phường Hòa Khánh Bắc khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân (HĐND) phường khóa XI...
Hòa Hiệp Bắc: Thu ngân sách đạt 109% (02/01/2019)
Sáng ngày 28/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Kỳ họp thứ 8 khoá XI,...
Hòa Hiệp Nam: Xây mới và sửa chữa 59 nhà chính sách (02/01/2019)
Sáng ngày 28/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhi...
Kỳ họp thứ 9 HĐND quận Liên Chiểu khóa IV: Nhiều vấn đề bức xúc được tập trung thảo luận (26/12/2018)
Trong 2 ngày 24 và 25/12, HĐND quận Liên Chiểu khai mạc kỳ họp thứ 9 khóa IV (2016 - 2021) nhằm tập...