Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm năm 2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu (19/06/2019)
Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện đầu tư xây dự...
Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 23/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 6 tháng thực hiện Chí thị số 04/CT-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng (27/05/2019)
Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 23/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 6 tháng thực hiện Chí thị số ...