Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (29/11/2017)
Số hiệu 313/BC-UBND Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH,QP...
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 (22/09/2017)
Số hiệu 205/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,...
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017 (23/08/2017)
Số hiệu 205/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,...
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 (22/07/2017)
Số hiệu 174/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,...
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (02/06/2017)
Số hiệu 115/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,...
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 (22/05/2017)
Số hiệu 100/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,...
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 (22/04/2017)
Số hiệu 82/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,Q...
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2017 (22/03/2017)
Số hiệu 51/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,Q...
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 (22/02/2017)
Số hiệu 31/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,Q...
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2017 (22/01/2017)
Thay Số hiệu 18/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện kế hoạch...