Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Kế hoạch năm 2017 triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ liên kết phát triển doanh nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 (27/02/2017)
Kế hoạch năm 2017 triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ liên kết phát triển doanh nghiệp trên địa bàn qu...
Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) (22/02/2017)
Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) TẢI VỀ
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Liên Chiểu giai đoạn 2017 - 2020 (06/12/2016)
Thay đổ Thay đổ Số hiệu 6093/QĐ-UBND Trích yếu nội dung Quyết định ...
Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 -2020 tại quận Liên Chiểu (21/01/2016)
Thay đổi Số hiệu 702/QĐ-UBND Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hà...
Kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN năm 2016, phướng hướng nhiệm vụ năm 2017 (15/12/2016)
Số hiệu 336/BC-UBND Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH,...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH,QP-AN tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016 (05/12/2016)
Số hiệu 276/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH,QP...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH,QP-AN 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 (05/12/2016)
Số hiệu 241/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH,QP...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH,QP-AN tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 (05/12/2016)
Số hiệu 217/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH,QP...
Tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ KT-XH, QP-AN tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 (09/09/2016)
Số hiệu 191/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm ...
Tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 (09/09/2016)
Số hiệu 163/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm ...