Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2021 (05/03/2021)
Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 27/01/2021 của UBND quận Liên Chiểu về tổng kết phong trào thi đua yêu n...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2021 (04/03/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2021: TẢI VỀ &nb...
Chương trình công tác năm 2021 của UBND quận (25/02/2021)
Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND quận Liên Chiểu Ban hành Chương trình công tác n...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021 (24/02/2021)
Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 24/02/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh...
Kết quả công tác triển khai thực hiện đề án “Xây dựng Liên Chiểu - quận thân thiện môi trường” giai đoạn 2018 - 2020 (24/02/2021)
Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 22/02/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả công tác triển khai thực ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2021 (05/02/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2021:   &nb...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2021 (25/01/2021)
Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 22/01/2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng ...
Tình hình thực hiện công tác Dân số và phát triển năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (08/01/2021)
Báo cáo số 03/BC-BCĐ ngày 07/01/2021 của BCĐ Công tác dân số và phát triển quận Liên Chiểu về tình ...