Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 07/03/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện Luật Trẻ em năm 2017 - 2018 (22/03/2019)
Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 07/03/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện Luật Trẻ e...
Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 18/3/2018 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện Công tác Bình đẳng giới quận Liên Chiểu năm 2018 (18/03/2019)
  Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 18/3/2018 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện Công tác B...
Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 15/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu về công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 (15/03/2019)
Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 15/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu về công tác phòng, chống tham nhũng qu...