Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2022 (04/05/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2022: TẢI VỀ  ...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh Quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2022 quận Liên Chiểu (05/04/2022)
Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện nhiệ...
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật công tác thanh tra năm 2022 (05/04/2022)
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền, phổ biến,...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2022 (01/04/2022)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2022: TẢI VỀ ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2022 (03/03/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2022: TẢI VỀ  ...
Chương trình công tác năm 2022 của UBND quận Liên Chiểu (02/03/2022)
Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND quận Liên Chiểu ban hành Chương trình công tác n...
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2022 (20/02/2022)
Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 14/02/2022 của UBND quận Liên Chiểu về tổng kết phong trào thi đua ...