Hòa Hiệp Nam tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2013 (04/04/2013)
Ngày 04/4/2013, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hòa Hiệp Nam tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho...