Khai mạc lớp huấn luyện LLDQ năm thứ nhất năm 2013 (15/04/2013)
Sáng ngày 15/4/2013, UBND phường Hòa Hiệp Nam và UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức khai mạc lớp huấn...
Huấn luyện Dân quân tự vệ năm I. (12/04/2013)
Sáng 11/4, Phường đội Hòa Khánh Nam đăng cai huấn luyện Dân quân tự vệ năm nhất. Hơn 100 dân quân tự...
Phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức lễ kết nạp lực lượng dân quân (11/04/2013)
Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức lễ kết nạp lực lượng dân quân, đến dự có đồng chí Nguyễn...
Hòa Hiệp Nam kết nạp lực lượng dân quân năm 2013 (11/04/2013)
Nhằm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn phường ngày càng vững mạnh, ngày 10/4/2013 Ban...
Hòa Khánh Bắc tổ chức lễ kết nạp Lực lượng Dân quân năm thứ nhất năm 2013 (07/04/2013)
Nhằm củng cố, xây dựng lực lượng dân quân phường ngày càng lớn mạnh và phát huy tinh thần trách...
Hòa Khánh Bắc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2013 (05/04/2013)
Sáng ngày 05/4/2013, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Liên Chiểu đã phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ...
Hòa Hiệp Nam tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2013 (04/04/2013)
Ngày 04/4/2013, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hòa Hiệp Nam tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho...