Video tuyên truyền

  • Hẹn giờ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh

  • "Ai ở đâu thì ở đó"

  • VIDEO TRUYÊN TRUYỀN

  • DVCTT mức 3


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 0 1 4 7 0
Hôm nay: 1.910
Hôm qua: 6.756
Tuần này: 1.910
Tháng này: 20.753
Tổng cộng: 13.201.470
Đăng nhập