Video tuyên truyền

  • Hẹn giờ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh

  • "Ai ở đâu thì ở đó"

  • VIDEO TRUYÊN TRUYỀN

  • DVCTT mức 3


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 0 2 2 0 6
Hôm nay: 2.646
Hôm qua: 6.756
Tuần này: 2.646
Tháng này: 21.489
Tổng cộng: 13.202.206
Đăng nhập