Chương trình công tác năm 2020 của UBND quận (04/06/2020)
Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND quận Liên Chiểu Ban hành Chương trình công tác n...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2020 (04/06/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2020 (Từ ngày 0...
Công văn số 760/UBND-PYT ngày 27/5/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết (29/05/2020)
  Công văn số 760/UBND-PYT ngày 27/5/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường công tác phòn...
Công văn số 723/UBND-PYT ngày 19/5/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm (25/05/2020)
Công văn số 723/UBND-PYT ngày 19/5/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường công tác kiểm tra, ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2020 (11/05/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2020 (Từ ngày 01/4/20...
Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 14/4/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 (22/04/2020)
Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 14/4/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về Tri...