Thông báo số 40/TB-VP ngày 16/10/2018 Kết luận của PCT UBND quận Lê Văn Nghĩa tại cuộc họp giao ban Khối Văn hóa - Xã hội (24/10/2018)
Thông báo số 40/TB-VP ngày 16/10/2018 Kết luận của PCT UBND quận Lê Văn Nghĩa tại cuộc họp giao ban...
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 (24/09/2018)
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọ...
Công văn số 1152/UBND-GDĐT ngày 19/9/2018 của UBND quận Liên Chiểu về việc tăng cường biện pháp quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập năm học 2018 - 2019 (24/09/2018)
Công văn số 1152/UBND-GDĐT ngày 19/9/2018 của UBND quận Liên Chiểu về việc tăng cường biện pháp quả...
Thông báo Tài liệu ôn tập Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính quận Liên Chiểu năm 2018 (17/09/2018)
Tài liệu ôn tập Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính quận Liên Chiểu năm 2018   TẢI VỀ &n...