Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 23/9/2019 của UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu (2015 - 2019) (27/09/2019)
Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 23/9/2019 của UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 4...
Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020 (20/08/2019)
  Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận viên chức sự...
Công văn số 831/UBND-PYT ngày 24/7/2019 của UBND quận Liên Chiểu V/v Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết (30/07/2019)
Công văn số 831/UBND-PYT ngày 24/7/2019 của UBND quận Liên Chiểu V/v Chỉ đạo quyết liệt công t...