Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2020 (07/07/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2020 (Từ ngày 0...
Chương trình công tác năm 2020 của UBND quận (04/06/2020)
Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND quận Liên Chiểu Ban hành Chương trình công tác n...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2020 (04/06/2020)
  Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2020 (Từ ngày 0...
Công văn số 760/UBND-PYT ngày 27/5/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết (29/05/2020)
  Công văn số 760/UBND-PYT ngày 27/5/2020 của UBND quận Liên Chiểu V/v tăng cường công tác phòn...