Tổ chức Hội thi “Viết sáng kiến kinh nghiệm đột phá về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 (19/01/2021)
  Kế hoạch số 8/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND quận về Tổ chức Hội thi "Viết sáng kiến kinh n...
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu (12/01/2021)
Kế hoạch số 6/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện công tác h...
Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu (12/01/2021)
Kế hoạch số 5/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Triển khai công tác phổ biến...
Tình hình thực hiện công tác Dân số và phát triển năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (08/01/2021)
Báo cáo số 03/BC-BCĐ ngày 07/01/2021 của BCĐ Công tác dân số và phát triển quận Liên Chiểu về tình ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2020 (06/01/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2020 Từ ngày 01...
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 (05/01/2021)
Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác bảo đảm a...
Kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới quận Liên Chiểu năm 2020 (28/12/2020)
Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 24/12/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện công tác Bình ...
Báo cáo thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 (15/12/2020)
Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 14/12/2020 của UBND quận Liên Chiểu về thực hiện công tác giảm nghèo nă...
Tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu (11/12/2020)
Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 09/12/2020 của Ban ATGT quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện công tác...