Liên Chiểu tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo, dân tộc (25/12/2019)
  Sáng 25/12, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở v...
Quận ủy Liên Chiểu tổng kết công tác năm 2019 (20/12/2019)
Sáng 19/12, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020....
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (11/12/2019)
Sáng 11/12, quận Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2...
Liên Chiểu tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (10/12/2019)
  Chiều 9/12, Quận ủy Liên Chiểu tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong...
Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng (09/12/2019)
Trong thời gian 2 ngày 9 và 10/12, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí th...
Liên Chiểu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức của Đảng (04/12/2019)
Sáng 4/12, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức của Đảng năm 2019. ...
Đảng ủy Hoà Khánh Bắc Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (04/12/2019)
Chiều ngày 28/11, Đảng ủy Hoà Khánh Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Ch...
Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 (28/11/2019)
  Sáng ngày 27/11, Quận Liên Chiểu họp kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống mại dâm...
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy (28/11/2019)
Sáng ngày 28/11, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy. Q...
Đảng ủy Hòa Hiệp Bắc hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế (26/11/2019)
Sáng ngày 26/11, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế cho c...