Hòa Khánh Bắc hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) (28/08/2013)
Sáng ngày 27/08/2013, tại Hội trường UBND quận Liên Chiểu, Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Hội...
Hòa Hiệp Bắc: Tập huấn cán bộ nòng cốt ở cơ sở (28/08/2013)
Sáng ngày 27/8, Đảng Uỷ phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức tập huấn cán bộ nòng cốt, cốt cán năm...
Hòa Hiệp Bắc: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Dân tộc và Tôn giáo. (27/08/2013)
Sáng ngày 27/8/2013, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng...
Hòa Khánh Nam hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) (26/08/2013)
Sáng ngày 23/08/2013, tại Hội trường UBND phường, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị...
Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và các Kết luận hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) (15/08/2013)
Ngày 15/8/2013, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực...
Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 2010 - 2015 (13/08/2013)
Sáng ngày 12/8/2013, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện...
Chi bộ phòng lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (09/08/2013)
Chiều ngày 08/8/2013, Chi bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức Lễ kết nạp đảng...
Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (01/08/2013)
Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc xác định và quán triệt sâu sắc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm...
Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2013 - 2015 (25/07/2013)
Sáng ngày 25/7/2013, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tình hình...
Đảng bộ phường Hoà Khánh Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 (15/07/2013)
Chiều ngày 12/07/2013, tại Hội trường UBND phường, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị sơ...