Đoàn phường Hòa Khánh Nam ra quân dọn vệ sinh môi trường (14/01/2013)
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2013 về việc phát động cán bộ nhân viên trong các cơ...