Công tác cải cách hành chính ở Hòa Hiệp Bắc (09/08/2018)
Hòa Hiệp Bắc là địa phương được đánh giá thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), đẩy mạn...
Liên Chiểu tổng kết 2 năm thực hiện CVĐ 3 hơn. (21/03/2014)
      Chiều 19/3, UBND quận Liên Chiểu hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện cuộc vận độ...
Bước đầu triển khai cuộc vận động 3 hơn (27/11/2013)
Bước đầu triển khai cuộc vận động 3 hơn Hưởng ứng cuộc vận động "3 hơn" trong đoàn viên, thanh...
Phụ lục Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (27/11/2013)
Phụ lục Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính Phụ lục Rút ngắn thời gian giải quyết...
Triển khai nội dung đăng ký “3 hơn” trong cải cách hành chính (27/11/2013)
Triển khai nội dung đăng ký "3 hơn" trong cải cách hành chính Triển khai nội dung đăng ký "3 hơn" ...
Quyết định về việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC (27/11/2013)
Quyết định về việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC Quyết định về việc rút ngắn thời gian giả...
Đăng ký nội dung nhanh hơn trong giải quyết TTHC (27/11/2013)
Đăng ký nội dung nhanh hơn trong giải quyết TTHC Đăng ký nội dung nhanh hơn trong giải quyết TT...
Thực hiện cuộc vận động "3 hơn" trong công tác CCHC (22/09/2013)
Thực hiện cuộc vận động "3 hơn" trong công tác CCHC Thực hiện cuộc vận động "3 hơn" trong công tá...
Bước đầu triển khai cuộc vận động 3 hơn (20/09/2013)
Bước đầu triển khai cuộc vận động 3 hơn Hưởng ứng cuộc vận động "3 hơn" trong đoàn viên, thanh...