Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
71 Trường Tiểu học Trần Bình Trọng XDCB 01/01/2018 31/12/2018 4.836.554.000 đ Hoàn thành
72 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân XDCB 01/01/2018 31/12/2018 11.223.050.000 đ Hoàn thành
73 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (g/đ 2) XDCB 01/01/2018 31/12/2018 5.691.859.000 đ Hoàn thành
74 Trường tiểu học Hải Vân XDCB 01/01/2018 31/12/2018 4.548.176.000 đ Hoàn thành
75 Trường mẫu giáo Tuổi Thơ - cơ sở 2 (giai đoạn 1) XDCB 01/01/2018 31/12/2018 6.706.174.000 Hoàn thành
76 Lăn sơn, cải tạo khối lợp học 2 tầng, nhà vệ sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi XDCB 01/01/2017 25/12/2017 2.077.806.000đ Hoàn thành
77 Sửa chữa lăn sơn, lát gạch hành lang Trường mầm non Tuổi thơ (cơ sở chính) XDCB 01/01/2017 25/12/2017 723.041.000đ Hoàn thành
78 Điện chiếu sáng kiệt tổ: kiệt 02, 11,16,32,40,43,56,59,85.120.134,144 Nguyễn Như Hạnh phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng XDCB 01/01/2017 25/12/2017 660.000.000đ Hoàn thành
79 Đường bê tông tổ 268 phường Hòa Minh XDCB 01/01/2017 20/12/2017 160.000.000đ Hoàn thành
80 Đường và mương thoát nước tổ 189, 243 phường Hòa Minh XDCB 01/01/2017 25/12/2017 750.000.000đ Hoàn thành